<
  
Полезни съвети - Как да купим недвижим имот
 

Уточнете вашите изисквания:
 
Искате за закупите луксозен апартамент в центъра на Пловдив, малко жилище в нов квартал, имот в селище от затворен тип, къща или нещо съвсем различно?

Агенция Алекс е на Ваше разположение!

Ние ще Ви предложим професионален съвет и ще Ви помогнем да откриете желания от Вас имот.
Нашите брокери ще Ви дадат своето аргументирано и съобразено с Вашите изисквания становище за възможностите, които предлага пазара за недвижими имоти в момента. Така Вие ще можете да се ориентирате доколко желанието Ви отговаря на реалната пазарна ситуация.

Нашият Уеб сайт Ви предлага възможността да направите предварително проучване на предлаганите от нас имоти като използвате секцията за търсене и изберете режим "Продажби".

Организирайте оглед:

След като сте избрали и одобрили конкретни оферти, може да се пристъпи към оглед на обектите. Огледите се извършват в удобно за Вас време, съобразено и с възможностите на продавача. На всеки оглед задължително присъства брокер на агенция Алекс. Ще Ви окажем пълно съдействие с професионален съвет и да отговори на възникнали в момента на огледа въпроси.

Подготовка на покупката:

Ако след осъществените огледи проявявате интерес към конкретен имот:
  • Консултирайте се с вашия брокер за цената и условията на покупката.
  • Разчитате на професионалната компетентност на брокерите на агенция Алекс.
  • Ние ще се свържем повторно с продавача, за да договорим условията за извършването на покупко-продажбата.
Сключване на предварителен договор:

Покупката на недвижим имот може да бъде осъществена като директно се сключи окончателен договор за покупко-продажба /нотариален акт/ или като се премине през следните етапи:

След като купувачът и продавачът се споразумеят относно условията за сделката, агенция Алекс организира сключването на предварителен договор за покупко-продажба на основание чл.19 ал.2 от Закона за задълженията
и договорите /ЗЗД/ в присъствието на брокера на агенцията.

Този договор представлява съглашение между продавача и купувача, с което се поема задължението в бъдеще да бъде сключен Окончателен договор (Нотариален акт), с който да се прехвърли правото на собственост или да се учреди вещно право върху недвижимия имот.

При подписване на предварителен довогор купувачът заплаща на продавача капаро. Обичайното капаро е 10% от продажната цена.

Платеното капаро и подписания предварителен договор представляват единствената гаранция, че имотът няма да бъде продаден на трето лице преди нотариалното изповядане на сделката.
Двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт).

В деня на подписването на предварителния договор се заплаща и дължимото възнаграждение(комисионна) за услугата на агенцията. Купувачът има право и сам да избере адвокат или нотариус и това не променя размера на комисионната за агенция Алекс.

Финализиране на сделката:

Сделката приключва с подписването на Окончателния договор (Нотариален акт).

Времето необходимо за финализиране на сделката е обикновено месец или два месеца след подписването на предварителен договор. Възможни са и други допълнителни договорки в зависимост от конкретните обстоятелства и изискванията на двете страни. При подписването на окончателния договор присъства брокер на агенция Алекс, който е на разположение за изясняване на нововъзникнали въпроси.

Остатъкът от продажната цена се изплаща на продавача след сключването на окончателния договор.

Предаването на владението върху продавания имот се извършва в деня на прехвърлянето на собствеността. Възможно е да се договорят и условия за предаване на владението от продавача на купувача по-късно. Обикновено тези случаи са свързани с необходимостта продавачът да освободи имота от обзавеждане.

Предаването на владението е фактическо правно действие, заключаващо се обичайно с предаване на ключовете от имота, с което купувачът получава правото да ползва имота като свой собствен.


Copyright © Alex 2009 Created by Студио Т4 ЕООД
 | Продажби  | Наеми  | Купувачи  | Наематели  | Готови  | В строеж  | Лукс  | Проекти | 
 | Информация за Алекс  | Връзка с нас  | Услуги  | Публикувайте обява  | Атрактивни имоти  | Последни оферти  | Полезни съвети  | За Пловдив |