Връзка с нас
 
Телeфон:   0895 43 41 89

Адрес:            гр. Пловдив, кв. Беломорски, ул. "Пловдив - юг" N 382 К, вх. Б, ет. 2
                         (срещу Институт по овощарство на ул. Димитър Талев)


увеличи
 
П о п ъ л н е т е   ф о р м а т а    з а    к о н т а к т:
 
Име и фамилия
 
телефон
 
e-mail
 
текст
 
 
 

Copyright © Alex 2009 Created by Студио Т4 ЕООД
 |