Публикувайте обява
 
В тази рубрика ви предоставяме възможност да публикувате безплатна обява за покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижим имот.

Моля,  запознайте се с условията за публикуване на безплатна обява на страниците на сайта на агенция Алекс:

  • Услугата е безплатна, но не е анонимна, за целта трябва да бъдат попълнени всички полета от формата. Агенция Алекс може да откаже публикуването на конкретна обява и не е длъжна да мотивира пред потребителите отказа си.

  • Обявата Ви ще бъде проверена от брокер на агенция Алекс преди да бъде въведена в нашата база данни. Възможно е наш брокер да установи контакт с Вас за уточняване на подробности по съдържанието на обявата и за изясняване на евентуални въпроси с оглед на публикуването й.

  • Всеки интернет потребител, подал обява за публикуване в сайта на агенция Алекс, се съгласява обявата да бъде предоставяна на трети лица, посредници или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната сделка с недвижимия имот.

  • Агенция Алекс НЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЧНИ ДАННИ на потребителите, а единствено и само характеристиките на предлагания или търсения недвижимия имот.

  • Всеки интернет потребител, подал обява за недвижим имот в сайта на агенция Алекс се счита за уведомен, че може да му бъде предложено да сключи договор, по силата на който агенция Алекс - като професионален посредник при сделки с недвижими имоти има право на комисионно възнаграждение при реализиране на сделка с обявения или търсения недвижим имот.

  • Размерът на възнаграждението, както и условията, при които то се заплаща се уговарят в самия договор.

  • В случай, че потребителят откаже да сключи такъв договор, агенция Алекс има право да премахне публикуваната обява от своя сайт. В този случай потребителите не могат да заявяват претенции към агенция Алекс за причинени вреди и пропуснати ползи, както и всякакви други финансови претенции.

  • Агенция Алекс има право да премахне във всеки един момент вече публикувана оферта, ако в процеса на работата по нея се установи, че съдържанието й не отговаря на действителността, относно състояние на предлагания имот или подадената заявка за търсене на недвижим имот.

С попълването и изпращането на обявата Вие се съгласявате с изложените по-горе условия.
П о п ъ л н е т е   ф о р м а т а    з а    к о н т а к т:
 
вид оферта вид имот
 
населено място квартал
 
цена   от      до  
 
площ   от     до  
 
строителство  
 
име и фамилия
 
телефон
 
e-mail
 
текст
 
 
 

Copyright © Alex 2009 Created by Студио Т4 ЕООД
 | Продажби  | Наеми  | Купувачи  | Наематели  | Готови  | В строеж  | Лукс  | Проекти | 
 | Информация за Алекс  | Връзка с нас  | Услуги  | Публикувайте обява  | Атрактивни имоти  | Последни оферти  | Полезни съвети  | За Пловдив |