Полезни съвети - Условия за ползване на интернет сайта на Aгенция „АЛЕКС”
 
В тази рубрика ви предоставяме възможност да се запознаете с Условията за ползване на интернет сайта, поддържан от агенция Алекс

 
 

I.ОБЩИ УСЛОВИЯ


Агенция Алекс Ви предоставя достъп до информацията от своя сайт, съгласно правилата и изискванията, посочени тук и при условията на Защита на предоставените лични данни. Моля прочетете внимателно Правилата за ползване и Условията ни за защита на личните данни. Двата документа съдържат условията за достъп и използването на нашия сайт. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта, поддържан от Алекс! Използването, на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените изисквания. Алекс си запазва правото да променя настоящите условия- те са обновени за последен път на 19 .08.2009 г.


1 .Информацията предоставена на вниманието на потребителите на сайта


Сайта на агенция Алекс предоставя огромен набор от информация със записи за търсене и предлагане на недвижими имоти на територията на град Пловдив, корпоративна информация, както и други материали, свързани с предмета на дейност на Агенцията. Критериите, по които се търси информация за недвижими имоти, начините по които информацията е изложена, нейното съдържание и предоставените възможности за получаването й от партньори и потребители, са част от фирмената практика и политика на Алекс за предлагането на недвижими имоти в интернет.


2. Начини за получаване и предоставяне на оферти и заявки за търсене на недвижими имоти в сайта на агенция Алекс


Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в базата-данни, лично от брокерите и администраторите на Агенцията. Информацията постъпва от клиентите на Алекс във връзка с предмета на дейност на компанията, а именно консултантска и посредническа дейност при сделки с недвижими имоти. Част от офертите и заявките за недвижими имоти се подават online от интернет- потребителите, чрез предоставената форма за публикуване на обява в сайта.


3. Условия, при които потребителите публикуват обяви за недвижими имоти в сайта на агенция Алекс


Публикуването на обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в сайта на агенция Алекс е безплатно и без ограничение на броя, съгласно условията, посочени по долу.


3.1. Всеки интернет потребител, подал обява за публикуване в сайта на агенция Алекс, се съгласява същата да бъде предоставяна на трети лица, посредници или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната сделка с недвижимия имот.


3.2. Агенция Алекс НЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЧНИ ДАННИ на потребителите, а единствено и само характеристиките на предлагания или търсения недвижимия имот.


3.3. Всеки потребител, подал обява за недвижим имот в сайта на агенция Алекс се счита за уведомен, че може да му бъде предложено да сключи договор, по силата на който агенция Алекс - като професионален посредник при сделки с недвижими имоти има право на комисионно възнаграждение при реализиране на сделка с обявения или търсения недвижим имот.


3.4. Размерът на възнаграждението, както и условията, при които то се заплаща се уговарят в самия договор. В случай, че потребителят откаже да сключи такъв договор, агенция Алекс има право да премахне публикуваната обява от своя сайт. В този случай потребителите не могат да заявяват претенции към агенция Алекс за причинени вреди и пропуснати ползи, както и всякакви други финансови претенции.


3.5. Агенция Алекс има право да премахне във всеки един момент вече публикувана оферта, ако в процеса на работата по нея се установи, че съдържанието й не отговаря на действителността, относно състояние на предлагания имот или подадената заявка за търсене на недвижим имот.


4. Проверка на предоставената информация за недвижими имоти


Подадените обяви в сайта на агенция Алекс не се записват директно в базата- данни. Брокерите и администраторите на Агенцията проверяват всяка подадена оферта за недвижим имот и могат да преценят дали тя да бъде публикувана или не, с оглед спазването правилата и фирмената политика за работа с клиенти и оферти, или заявки за търсене на недвижими имоти. Служителите на Алекс могат да се свържат с потребителя, подал обявата за събиране на допълнителна информация или уточняване на подробности. Публикуването на обявата се осъществява в срок до 5 работни дни. Потребителят, чиято обява не е публикувана получава уведомление за отказ на посочения e-mail за връзка.


Агенция Алекс не е длъжна да мотивира пред потребителите отказа си да публикува подадена обява.


Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, брокерите на агенцията не могат да бъдат предпазени от некоректни постъпки от страна на потребителите на сайта и в този смисъл отговорност за верността на подадената информация носи нейния подател.


II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА


Агенция Алекс предоставя възможност на заинтересовани агенции за недвижими имоти в страната и чужбина, както и на фирми, извършващи професионално посредническа и консултантска дейност в сферата на недвижимите имоти, ДА ПОЛЗВАТ, РЕКЛАМИРАТ И ПРЕДЛАГАТ ОТ СВОЕ ИМЕ публикуваните недвижими имоти в сайта на Алекс с цел осъществяване на сделки, при спазване на следните условия и изисквания:


1. Алекс трябва да бъде уведомена от заинтересованите лица за намерението им да използват подадената в сайта информация за недвижими имоти на e-mail: alex_2003_alex@abv.bg


2. Офертите за недвижими имоти на агенция Алекс могат да бъдат ползвани и предлагани само от професионални консултантски и посреднически фирми, развиващи своята дейност в сферата на недвижимите имоти, единствено с цел осъществяването на сделки с недвижими имоти.


3. Отношенията, възникващи между страните в резултат от действията по т.1 се уреждат с договор.


4. Алекс НЕ ПРЕДОСТАВЯ информация на лицата по т.3, относно координати и лични данни на собствениците на предлаганите в сайта недвижими имоти, а само описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на агенция Алекс.


5. С оглед условието по т.5, лицата по т.3 не биха могли да имат директен контакт с клиентите на Агенцията. Ако такъв контакт все пак бъде установен, то Алекс приема, че той е извън рамките на регламентираните тук отношения и не носи отговорност за отрицателни последици, които биха възникнали от такива контакти.


6. Лицата по т.3 са длъжни да поднасят и рекламират предоставената информация точно и вярно, така както тя им е предоставена от Алекс. Отговорност за начина, по който предоставената информация е поднесена, интерпретирана или използвана от лицата, на които е предоставена, носят самите тези лицата, тъй като те предлагат офертите за недвижими имоти на Алекс от свое име с всички произтичащи от това последици.


7. С оглед спецификата на посредническата дейност при осъществяването на сделки с недвижими имоти, при използването на предоставената информация, използващите я лица не са длъжни да посоча източника си, а именно сайта на агенция Алекс.


8. Офертите предоставени от Алекс не могат да бъдат използвани с цел реклама на фирмата, която ги предлага, извън контекста на основната цел- осъществяване на сделки с недвижими имоти. В такива случаи агенция Алекс има право да предяви иск за ОБЕЗЩЕТЕНИЕ и да изисква прекратяване на ползването и предлагането на офертите.


9. Алекс има право да откаже да предостави своите оферти на определени лица, заявили намерения по т.2, както и да иска от лицата, на които е предоставила възможност по т.1, да спрат предлагането на предоставените оферти, без да е необходимо да мотивира отказа си, освен ако в сключен между страните писмен договор е предвидено друго.Copyright © Alex 2009 Created by Студио Т4 ЕООД
 | Продажби  | Наеми  | Купувачи  | Наематели  | Готови  | В строеж  | Лукс  | Проекти | 
 | Информация за Алекс  | Връзка с нас  | Услуги  | Публикувайте обява  | Атрактивни имоти  | Последни оферти  | Полезни съвети  | За Пловдив |