0895 434189, 032 697 863, 0895 434187        

Агенция за недвижими имоти
АЛЕКС

Условия за ползване на сайта

Този документ ("Условия") съдържа Условията за ползването на уебсайта https://www.imoti-plovdiv.bg/ ("Сайта"). Моля, прочетете ги внимателно. Използвайки сайта, вие се съгласявате с тези Условия. Във връзка с предоставяните Услуги „Алекс-2005“ ЕООД („Алекс“) обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), която е неразделна част от тези Условия.

1. Общи положения

1.1. „Алекс-2005“ ЕООД, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул.Пловдив-Юг №382К, предоставя на клиенти ("Клиенти", "Потребители"), чрез сайта https://www.imoti-plovdiv.bg/, информационни услуги ("Услуги"), свързани с търсене и предлагане на недвижими имоти ("Оферти") и осъществяване на сделки с недвижими имоти.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.

1.3. Сайтът предоставя информационен масив с електронни записи ("оферти за предлагане" и "заявки за търсене" на недвижими имоти), графични изображения и други материали, свързани с предмета на дейност на „Алекс“.

1.4. Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в база данни от брокерите на недвижими имоти, консултантите и администраторите на „Алекс“, както и от трети лица-Потребители, чрез предоставените форми за подаване на частни обяви.

1.5. Информацията постъпва от Клиентите на „Алекс“ по повод извършваната по занятие от „Алекс“ брокерска дейност при осъществяване на сделки с недвижими имоти.

2. Отговорности

2.1. Ние („Алекс“) се стремим да поддържаме максимално точна и актуална информация в Сайта, но поради динамиката и многообразието на предлаганата информация, както и поради факта, че информацията често е предоставена от трети лица при самостоятелна тяхна отговорност, потребителите на Сайта се съгласяват, че това (поддържането на максимално точна и актуална информация) невинаги е възможно. Ето защо, „Алекс“ не поема отговорност за точност и изчерпателност на информацията и Услугите и си запазва правото да подаде на потребителя коригирана информация при отправено конкретно запитване.

2.2. Вие (като Потребител) се задължавате да предоставите верни данни при ползването на услугите във връзка с попълването на формите за контакт в Сайта. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

2.3. Попълвайки която и да е от формите за контакт в сайта, с натискането на бутана ИЗПРАТИ, Вие се съгласявате с Условията, като давате изрично своето съгласие да се свържем с Вас на посочения телефон, както и да получавате електронни съобщения от „Алекс“ под формата на имейл и СМС. Във всеки изпратен до Вас имейл Вие имате възможност да се откажете от получаването на съобщения по електронна поща. Ако не желаете да получавате СМС съобщения на телефона си, Вие трябва да заявите това, като се обадите на тел.: 0895434187 в делнични дни между 08:00 и 17:00 часа.

2.4. Обявените в сайта цени на недвижимите имоти най-често могат да бъдат променяни и не пораждат обвързващо предложение за сделка с недвижим имот.

2.5. Сайтът дава възможност за публикуване на обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти. Обявите и тяхното съдържание трябва да отговарят на Условията за публикуване на обяви.

2.6. „Алекс“ не поема отговорност за евентуални загуби, щети, вреди, неблагоприятни последици и пропуснати ползи във връзка с ползването на сайта.

2.7. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на „Алекс“ и/или на съответните трети лица.

3. Право на промени

3.1. „Алекс“ си запазва правото да добавя нови Услуги, функционалности и правила за ползване на Сайта, да променя или премахва съществуващите такива, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие на потребителите.

3.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на съществуващи Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

3.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно настоящите Условия, в случай че не сте съгласни с тях, не трябва да ползвате Сайта.

4. Право на собственост

4.1. Цялата информация от базата данни на „Алекс“, включваща оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.), е собственост на „Алекс-2005“ ЕООД.

4.2. Разпореждането с правата на интелектуална собственост става с изричното писмено съгласие на „Алекс“.

4.3. При публикуването на чуждо съдържание ние полагаме максимални усилия да изясним правата на интелектуална собственост върху снимки, текстове, графични решения и функционалности. Молим да бъдем извинени, ако не сме успяли да установим и да се свържем предварително с автора на използвани от нас материали.

4.4. При претенции за авторски права върху съдържание заявителят е длъжен да уведоми „Алекс“, като конкретизира обекта на авторско право и представи документи за собственост върху обекта. При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, „Алекс“ ще се съобрази с желанието на автора.

5. Връзки към други сайтове

5.1. „Алекс“ предоставя възможност на всички заинтересовани да създават връзки към сайтовете на „Алекс“, без да искат предварително уведомление или разрешение. „Алекс“ може да изисква прекратяването на изградена връзка, ако за нея е използвана техника за пресъздаване на определена част от сайтовете на „Алекс“ като собствена на използващите връзката лица, без за това да е искано предварително съгласие от „Алекс“.

6. Поръчка за оглед на недвижим имот през сайта

6.1. От бутона "ОГЛЕДИ"/ «ЗАЯВИ УСЛУГА» към всяка оферта за продажба или отдаване под наем на недвижим имот, или доверително управление на имот, предлагани от „Алекс“, Вие можете да направите поръчка за оглед, пролажба или да заявите услуга за доверително управление на имот, като попълните контактната форма. Преди да изпратите запитване Вие трябва да се съгласите с Условията и Политиката. С натискането на бутон „Изпрати” и потвърждавайки получения от Вас имейл, Вие извършвате електронно изявление, с което ангажирате „Алекс“ да организира оглед на посочения от Вас имот/ или желанието си да организирате процеса на продажба на недвижими имоти / или да бъде организиран процеса за Доверително управление на недвижими имоти, с последващо сключване на Договор за избрана от Вас услуга. Вие приемате, че електронните изявления към „Алекс“ и електронните изявления от „Алекс“ към Вас ще се считат за подписани с електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

6.2. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да получавате електронни изявления от „Алекс“ в електронна форма.

Изработка на уеб сайт: Уеб студио "Технокомп"