0895 434189, 032 697 863, 0895 434187        

Агенция за недвижими имоти
АЛЕКС

Условия за публикуване на обяви в https://www.imoti-plovdiv.bg/

Условия за ползване

Всички обяви, публикувани на сайта, задължително се публикуват само на кирилица.

1. Всеки Потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в Сайта според тук посочените условия.

2. Потребителите могат да избират дали да подадат Обява към „Алекс“ или да публикуват Частна обява.

3. Всеки Потребител, индивидуализиран по име и/или IP адрес, и/или телефон, и/или имейл, има право да подава само една частна обява, без да има регистрация в сайта.

4. След подаване на Частна обява Потребителят получава на посочен от него мейл уникален код, с който може да редактира и да изтрива публикувана обява.

5. Потребителят, подал Частна обява, дава и съгласието си съдържанието на обявата да бъде рекламирано от „Алекс“ и да бъде предоставяно на трети лица, брокери на недвижими имоти или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната сделка с недвижим имот от подателя на обявата. „Алекс“ не предоставя на трети лица лични данни на потребителите, а единствено и само съдържание на обявите, вкл. подадения снимков материал.

6. Потребителят, подал Обява към „Алекс“, се счита за уведомен и съгласен, че с натискането на бутон „Изпрати” и потвърждавайки получения от нас имейл, извършва електронно изявление, с което ангажира „Алекс“ за сключване на договор, по силата на който „Алекс“, като брокер на недвижими имоти, има право на възнаграждение при реализиране на сделка с недвижим имот.

7. Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, „Алекс“ не може да бъде предпазено от некоректни или злоумишлени действия от страна на Потребителите. В този смисъл, отговорност за актуалността, верността на съдържанието и качествата на подадената информация, вкл. и за авторски права върху снимки и други елементи от съдържанието, носи подателят на обявата, идентифициран по име и/или телефон за връзка, имейл, IP адрес.

8. „Алекс“ има право да не публикува или да премахне във всеки един момент вече публикувана обява и когато:

а/ прецени, че съдържанието на обявата (вкл. текст и/или снимки) е подвеждащо за потребителя или не отговоря на действително предлагания имот, или няма естетическа стойност;

б/ обявата съдържа реклама на стоки и услуги или връзки към външни интернет страници, или нецензурни текстове, обиди и квалификации;

в/ подаденият снимков материал е некачествен (малък размер на снимка, неясен фокус и др.);

г/ текстът на обявата или името на подателя са на латиница;

д/ потребителят публикува частна обява в качеството си на агент или брокер на недвижими имоти или с други комерсиални цели без регистрация в сайта;

е/ потребителят подава дублираща обява (обява/оферта, която вече е публикувана);

ж/ обявата съдържа тел. номер с добавена стойност, без това да е конкретно и ясно посочено.

„Алекс“ има право да блокира възможността за подаване или публикуване на обяви от потребители, които не се съобразяват с горепосочените изисквания.

9. Администраторите на „Алекс“ имат право да редактират съдържанието на подадените обяви с оглед правилен правопис и стилова издържаност.

10. „Алекс“ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие непубликуването или премахването на обяви, или блокирането на потребители и потребителски акаунти.

11. „Алекс“ не носи отговорност за публикуването на обяви, които нарушават Закона или законни интереси на трети страни, вкл. авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост.

12. С подаването на обявата потребителят се съгласява с Условията за ползване на сайта https://www.imoti-plovdiv.bg/ и с Политиката за защита на личните данни.

Изработка на уеб сайт: Уеб студио "Технокомп"