0895 434189, 032 697 863, 0895 434187        

Агенция за недвижими имоти
АЛЕКС

Видове управление на недвижими имоти

Апартамент, вила, офис и др. Могат да бъдат както печеливш обект на капиталовложения, така и източник на проблеми за инвеститора. Много често недвижимите имоти, които не се използват за лични цели и не се отдават под наем, се превръщат в неприятни разходи в бюджета на собственика. Според статистиката средно апартамент се наема 3 пъти годишно. Времето, необходимо за търсене на нови наематели, е около 10-14 дни. Не е трудно да се изчисли какви загуби може да претърпи собственикът за една година.
В такава ситуация има смисъл да се замисли за доверително управление на недвижмими имоти. Като част от услугата на довериетелно управление функциите на собственика и мениджъра се диференцират. Тази услуга се състои в това, че агенцията от името на собственика на обекта (апартамент, вила, помещения за магазин, офис и др.) действа като Наемодател, т.е. поема отговорност и всякакви рискове и освобождава собственика от всички икономически, правни и технологични проблеми.
При сключване на договор за управление на недвижим имот ние Ви предлагаме:

1. АДМИНИСРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ:
- Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота
- Юридическо обезпечаване на сделката
- Осигуряването на най-подходящите наематели
- Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
- Съхранение и превеждане на суми по месечния наем
- Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите
- Регулярна проверка за състоянието на имота
- Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя
- Посредничество при организиране и извършване на текущо и/или основно почистване (при необходимост)
- Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост
- Осъществяване и поддържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.)
- Отчет за дейността по управление на имота

Възнаграждението за управление се договаря в зависимост от вида на имота и ползваните от клиента услуги.

Условията за ползване на услугата "Управление на имоти"
- Заплащане на месечната такса за управление, определена като процент от размера на месечния наем от 20% до 30 %, но не по-малко от 70,00лв..
- За имоти с месечен наем над 500 евро може да бъде договаряна отстъпка от месечната такса за управление.
- За повече от един апартамент в една и съща сграда таксата за управление подлежи на договаряне.
- Договорът за управление се сключва за срок от минимум 1 год.

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ С ГАРАНТИРАН НАЕМ:

Предлагаме на своите клиенти да наемем и управляваме имота им за определен период от време (минимум 3 години), през което време да заплащаме договорения наем.
Фирма Алекс се задължава да упралява и поддържа имота. Предлагаме и посредничество при необходимост от извършване на ремонтни и освежителни дейности в имота. В края на срока на договора имотът се връща на собственика във вида, в който е нает или е предварително договорен.
Тази услуга е особено подходяща за клиенти, които не искат или нямат възможност сами да отдадат имота си под наем, нито да упражняват какъвто и да било ежемесечен контрол върху състоянието на имота. Такива са клиенти живеещи извън града или в чужбина, което възпрепиятства активното следене на жилището и предпазването от злоупотреби от страна на недобросъвестни наематели.
С услугата за управление на имот с гарантиран наем, нашите клиенти имат гарантиран доход за срока на договора, без рискове и допълнителни ангажименти.

Предлагаме като възможност и пакет от предварителни услуги, предшестващи дейността по същинското управление на имота, а именно:
- Поставяне на Wi-Fi електромер, за постоянен достъп до консумацията на ток в жилище-то;
- Регистриране на имота в Данъчната служба;
- Откриване на партиди за ток, вода и централно отопление, без които е невъзможно ползването на имота;
- Изграждане на Сигнално-охрaнителна техника в имота и сключване на договор за охрана. Поставянето на камера към входната врата е един от най-ефективните начини за за-щита на Вашия имот;
- Застраховане на имота срещу кражби и нанесени щети;


3. КРАТКОСРОЧНИ НАЕМИ:

Плюсове при краткосрочното отдаване на имота Ви под наем:
- Възможност за по-голяма доходност. В зависимост от имота, разположението, оборудва-нето и броя легла в имота, приходите могат да надвишат тези от дългосрочен наем;
- Свобода на ползване. Имотът не е блокиран с договор за дълъг период. Можете свобод-но да разполагате с него, ако не е резервиран от гости (с предварителна уговорка – предимно 10-20 дневно известие);
- Освен възможността да разполагате с имота си свободно, краткосрочните наеми ще Ви носят доходи за времето, в което не ползвате имота;
- Основно предимство на краткосрочните наеми е възможността да получите желания от Вас месечен наем в по-кратък срок.

Какво да очаквате от нас в зависимост от особеностите на Вашия имот и търсените клиенти:

1. Ако желаете и имате възможност да администрирате имота си самостоятелно /посрещане, настаняване и изпращане на гостите, почистване и поддръжка, плащане на сметки/, то ние ще помогнем с:

- Маркетинг и реклама:
Стартираме със заснемането на имота. Снимките са първото нещо, което спира погледът на потенциалния гост. Продължаваме със създаването на детайлна и точна, но в същото време и доста привлекателна презентация на имота. В нея се описват всичките му особености, но също така и изискванията на собственика към гостите. Следва насочване на рекламата към определен сегмент клиенти.

- Предварителна комуникация:
При интерес към имота ще посредничим за потвърждение на резервацията и за последващата комуникация между Вас и клиента.

2. Ако желаете фирма Алекс да се заеме с администрирането на имота Ви, освен маркетинг и реклама, може да очаквате от нас:

- Предварителна комуникация, посрещане, настаняване и изпращане на гостите:
Започваме да комуникираме с гостите още от първия момент, в който те проявяват интерес към имота. След получаване на потвърждение на резервацията от госта, следва втори етап от комуникацията ни - уточняване на час на пристигане и настаняване. Гостът е вече в имота, но се нуждае от информация и помощ - няма проблем, ние сме насреща! Връзката ни с госта не прекъсва до самото му заминаване.

- Почистване и поддръжка:
Работим с утвърдена в областта на почистването фирма, на която сме поверили тези услуги. Почистването на имота се извършва редовно след заминаване на гостите. Работи се по чек-лист, а при евентуални щети информираме собственика незабавно.

- Плащане на битовите сметки:
Ежемесечното следене на сметки за ток, вода, парно, кабелна и интернет, и сроковете за плащането им е досадно и времеемко. За твърде заетите собственици на имоти или за тези, намиращи се извън България, предлагаме услугата "плащане на битови сметки".

За ползването на улугите за краткосрочен наем, собственикът на имота заплаща на фирма Алекс комисион от 30% от цената на нощувките, но не по-малко от 70лв.
ВАЖНО!!! Не се дължи комисион при липса на нощувки!

Краткосрочните наеми са подходящи не само за собствениците на имоти, живеещи извън гр. Пловдив или живеещи в чужбина, но също така и за тези живеещи в града под тепетата, които ценят свободното си време и предпочитат да се доверят на професионалисти в сферата!

4. КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТ И ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, И ОБЗАВЕЖДАНЕ
4.1 Като партньор в упралението на имотите на нашите клиенти, ние предлагаме посредничество при довършителни ремонтни дейности и обзавеждане на незавърше-ни апартаменти, в това число:
- Съгласуване с клиента на обема и качеството на исканата услуга;
- Изготвяне на проект;
- 3-D визуализация;
- Проучване на пазара и предлагане на минимум 3 /три/ оферти за избор;
- Посредничество при определяне на начините за разплащане – с възможност за банков кредит при необходимост;
- Отчетност за всеки етап от дейностите;

Работният процес включва няколко етапа:
1. Изготвяне на количествено-стойностни сметки:
- Оформя се оферта включваща подробна ценова сметка на работите и материалите, които ще са необходими за изпълнение;
- Пазарът се проучва и се предлагат минимум 3 оферти за избор на клиента;
2. Разработка на проект;
3. Изпълнение на строително – ремонтните работи.

4.2 Посредничество при подбор на материали:
- Професионални технически консултации относно качествата и цените на материалите, особеностите за използването им, сложността на експлоатация, особености на монтажа и др.;
- Разчет на необходимото количество материали, имайки предвид особеностите при из-ползването им;
Тези услуги са особено подходящи за клиенти, притежаващи имоти с цел инвести-ция и получаване на доход от тях, с минимална ангажираност от тяхна страна.

ВЖНО!!! Агенцията не осъществява контрол над работниците и процеса на извършване на ремонтни дейности.


За всички предлагани от Алекс услуги, на разположение на нашите клиенти са:

1. Екип от брокери, с дългогодишен опит в сферата на управление на имоти;
2. Голяма база данни от имоти и потенциални наематели;
3. Компетентно юридическо оформление на необходимите документи;
4. Незабавно плащане на наема към собственика, след получаването му от наемателя
5. Редовни доклади за състоянието на имота Ви;
6. При необходимост - отстраняване на щети, причинени от наематели, с най-качествени материали и работа;
7. Актуализация на наемната цена спрямо пазарната обстановка в страната;
8. Плащане и събиране на такси към етажната собственост;
9. Постоянна грижа за Вашия имот – плащане на консумативи, разходи за поддръжка на двор или общи части на имота!

Изработка на уеб сайт: Уеб студио "Технокомп"